ژل ژوویدرم یک محصول جدید از شرکت Allergan   آمریکا است که به طور خاص برای زیباسازی و همگون کردن جلوه های طبیعی لب مانند حجم و ظاهر آن طراحی شده است. این فرمول جدید باعث کاهش تورم نسبت به سایر محصولات می‌شود و ظاهر و احساس طبیعی بودن تغییرات را بهتر نشان می دهد. این ژل ژوویدرم اثر فوری و طولانی مدت دارد، اثبات شده است که به مدت یک سال در لب ها با یک تکرار تزریق ۱ میلی لیتری اثرگذاری خود را نشان می‌دهد.

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در whatsapp